Vstup do SAČR

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) není sdružením anonymních autoopraven, ale v souladu se stanovami vždy konkrétních osob. Zájemce o členství ve svazu požádá na ústředí SAČR o materiály spojené se vstupem do svazu.

Následně obdrží registrační list, stanovy, informativní leták a složenku na úhradu členského příspěvku na příslušný rok. Jakmile sekretariát svazu obdrží vyplněný registrační list a má k dispozici doklad o zaplacení členského příspěvku, a není-li přihláška v rozporu se stanovami svazu či obecnou etikou podnikání, vydá členský průkaz s evidenčním číslem a zaznamená údaje o novém členovi do počítačové databáze SAČR.
 

Členský příspěvek

Výše ročního členského příspěvku SAČR je Kč 4.000,-.

Ústředí SAČR vydává potvrzení o zaplacení členského příspěvku.