Vstup do SAČR

Zájemce o členství ve Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s. požádá sekretariát na ústředí SAČR o materiály spojené s členstvím.
Následně obdrží registrační list a dopis s informacemi k uhrazení členského příspěvku na příslušný rok. Jakmile sekretariát obdrží vyplněný registrační list i úhradu členského příspěvku, a není-li přihláška v rozporu se stanovami s či obecnou etikou podnikání, vydá členský průkaz s evidenčním číslem a zaznamená údaje o novém členovi do počítačové databáze SAČR. Každý člen svazu pravidelně dostává e-mailem „Aktuální informace SAČR“, odborný časopis „Auto/Moto/Pneu/SERVIS“, pozvánky na akce svazu a další materiály. Může také využívat poradenskou službu SAČR.
 
Členský příspěvek

Výše ročního členského příspěvku je 5.000,- Kč.

Sekretariát SAČR vydává na požádání potvrzení o zaplacení členského příspěvku.