Vstup do SAČR

Zájemce o členství ve Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s. požádá sekretariát na ústředí SAČR o materiály spojené s členstvím.
Následně obdrží registrační list, stanovy, informativní leták a složenku na úhradu členského příspěvku na příslušný rok. Jakmile sekretariát obdrží vyplněný registrační list a má k dispozici doklad o zaplacení členského příspěvku, a není-li přihláška v rozporu se stanovami s či obecnou etikou podnikání, vydá členský průkaz s evidenčním číslem a zaznamená údaje o novém členovi do počítačové databáze SAČR.
 
Členský příspěvek

Výše ročního členského příspěvku je Kč 4.000,-.

Sekretariát SAČR vydává potvrzení o zaplacení členského příspěvku.