Svaz prodejců a opravářů
motorových vozidel
České republiky (SAČR)


Alliance of European Car Dealers and Repairers (AECDR)