Poradenská služba
Na čísle tel. 481 313 674 funguje stálá poradenská služba. Lze konzultovat problémy z oblasti technické, právní, navrhování a vybavování autoservisů všech velikostí, rozšiřování služeb apod. Osobní konzultace jsou možné po předchozí dohodě na ústředí SAČR v Turnově, Přepeřská 1809 nebo na regionálních pobočkách v Praze (Bohdalecká/Výstupní 22) a v Brně (Podlesí 20).


Právní poradenství

Členové SAČR mohou využívat právní poradenství  JUDr. Jakuba Dohnala, Ph.D.(ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.) a to do měsíčního limitu 10 hodin bezplatně a rovněž zejména v náročnějších případech veškeré právní služby za zvýhodněné hodinové sazby.


Soudně-znalecká poradna
Členové SAČR se mohou poradit ve věcech, které vyžadují zpracování kvalifikovaného znaleckého posudku, např. při reklamacích oprav, soudních sporech apod.


Aktuální informace členům SAČR
Členům SAČR jsou e-mailem zasílány "Aktuální informace členům SAČR", které upozorňují na závažnější zákony, předpisy, technické či obecně podnikatelské záležitosti atd. z České republiky i EU a poskytují výklad k příslušné legislativě nebo jiné problematice.


Odborné kurzy, semináře a konference
SAČR průběžně organizuje kurzy, semináře, konference atd. pro autoopraváře a management autoservisů.