Sekce pro profesní vzdělávání  (SPV)

Tato odborná sekce byla založena v roce 1996. Jejím hlavním posláním je spojovat podnikatelskou sféru v oblasti servisu a opravárenství silničních vozidel s učňovskými zařízeními a odbornými školami působícími v oborech, které mají na uvedenou oblast bezprostřední vazbu.

Předsedou představenstva sekce je

Ing.Vratislav Kšica
odborný poradce a zástupce SAČR pro profesní vzdělávání
AVID Brno

Odborná sekce pro profesní vzdělávání zajišťuje vztahy na úrovni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) a Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), připravuje podklady pro kvalitnější výuku učňů a profesní vzdělávání v daném oboru obecně, a udržuje aktivní kontakty s partnery v zahraničí, zvláště pak v sousedním Německu a Rakousku.

Pozoruhodnou akcí sekce pod patronací MŠMT ČR a SAČR je organizace celostátní soutěže "Automechanik Junior roku", které se každý rok zúčastní tisíce učňů-automechaniků z celé České republiky.