Odborná sekce SAČR pro profesní vzdělávání a školy vyučující autoobory

Tato odborná sekce byla založena v roce 1996. Jejím hlavním posláním je spojovat podnikatelskou sféru v oblasti servisu a opravárenství silničních vozidel s učňovskými zařízeními a odbornými školami působícími v oborech, které mají na uvedenou oblast bezprostřední vazbu.

Předsedou sekce je

Ing. Milan Chylík
ředitel 
Integrovaná střední škola automobilní Brno

Odborná sekce SAČR pro profesní vzdělávání a školy vyučující autoobory zajišťuje vztahy na úrovni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) a Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s., připravuje podklady pro kvalitnější výuku učňů a profesní vzdělávání v daném oboru obecně, a udržuje aktivní kontakty s partnery v zahraničí, zvláště pak v sousedním Německu a Rakousku.

SAČR je také spolu s Ministerstvem školství vyhlašovatelem celostátní soutěže „Autoopravář Junior“ ve 4 kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik.