Odborná sekce SAČR pro profesní vzdělávání a školy vyučující autoobory

Předseda sekce: Ing. Vratislav Kšica

  • byla založena v roce 1996
  • spojuje podnikatelskou sféru v oblasti servisu a opravárenství silničních vozidel s učňovskými zařízeními a odbornými školami působícími v oborech, které mají na uvedenou oblast bezprostřední vazbu
  • zajišťuje vztahy na úrovni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) a Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s.
  • připravuje podklady pro kvalitnější výuku učňů a profesní vzdělávání v daném oboru obecně
  • udržuje aktivní kontakty s partnery v zahraničí, zvláště pak v sousedním Německu a Rakousku

SAČR je také spolu s Ministerstvem školství vyhlašovatelem celostátní soutěže „Autoopravář Junior“ ve 4 kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik.

 

Odborná sekce SAČR pro údržbu, opravy a renovace veteránů

Předseda sekce: Ing. Milan J. Sikora