Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), z.s. úzce spolupracuje s řadou svazů a sdružení v České republice i v zahraničí. V rámci zahraničních vztahů lze vyzvednout těsné kontakty a spolupráci s Cechom predajcov a autoservisov Slovenskej republiky (CPASR), s Ústředním svazem německých autoopraven (ZDK / Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) atd.
Pro ilustraci uvádíme několik kontaktních adres:

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA)
Doudlebská 2
140 00 Praha 4
tel/fax: +420 241 402 648
e-mail: sisa@sisa.cz
www.sisa.cz

Hospodářská komora ČR
Florentinum
recepce A
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
tel.  +420 266 721 300
e-mail: office@komora.cz
www.komora.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)
Sokolovská 100/94
186 00   Praha 8 – Karlín
tel.: +420 236 080 454
tel.: +420 733 722 512
e-mail: amsp@amsp.cz
www.amsp.cz

Alliance of European Car Dealers and Repairers (AECDR)
Rue Jacques de Lalaing 4
B-1040 Brussels
tel. 0032 272 08296
Mobil: 0049 173 277 9005
e-mail: woltermann@aecdr.eu
www.aecdr.eu

Cech predajcov a autoservisov SR
Tomášikova 26
SK - 821 01  Bratislava
tel. +421 917 433 098
e-mail: info@cpasr.eu
www.cpasr.eu

Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK)
Franz-Lohe-Strasse 21
D-53129 Bonn
Bundesrepublik Deutschland
tel. 0049/228/91270
fax. 0049/228/9127150
www.kfzgewerbe.de