Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) úzce spolupracuje s řadou svazů a sdružení v České republice i v zahraničí. V rámci zahraničních vztahů lze vyzvednout těsné kontakty a spolupráci s Ústředním svazem německých autoopraven (ZDK), ale také např. s partnerským polským svazem apod. Pro ilustraci uvádíme několik kontaktních adres:

Sdružení automobilového průmyslu (SAP)
Opletalova 55
110 00 Praha 1
tel.  221 602 983
fax 224 239 690
e-mail: autosap@autosap.cz
http: www.autosap.cz
 
Svaz dovozců automobilů (SDA)
Kubánské nám. 1391/11
100 00 Praha 10
tel.  272 650 840
e-mail: sda@sda-cia.cz
http: www.sda-cia.cz
 
Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA)
Doudlebská 2
140 00 Praha 4
tel/fax: +420 241 402 648
e-mail: sisa@sisa.cz
http: www.sisa.cz
 
Hospodářská komora ČR
Freyova 27
190 00 Praha 9 - Vysočany
tel.  +420 296 646 111
fax +420 296 646 221
e-mail: office@komora.cz
http: www.komora.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)
Sokolovská 100/94
186 00   Praha 8 – Karlín
tel.: +420 236 080 454
tel.: +420 733 722 512
e-mail: amsp@amsp.cz
web: www.amsp.cz

Cech predajcov a autoservisov SR
Tomášikova 26
SK - 821 01  Bratislava
tel. +421 917 433 098
e-mail: info@cpasr.eu
http: www.cpasr.eu

Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK)
Franz-Lohe-Strasse 21
D-53129 Bonn
Bundesrepublik Deutschland
tel. 0049/228/91270
fax. 0049/228/9127150
http: www.kfzgewerbe.de