Svaz prodejců a opravářů
motorových vozidel
České republiky (SAČR), z.s.


Alliance of European Car Dealers and Repairers (AECDR)