Svaz prodejců a opravářů
motorových vozidel
České republiky (SAČR)


European Council for Motor Trades and Repairs

Evropská rada pro obchod a opravy motorových vozidel