Spolek autorizovaných prodejců a opravců automobilů značky Škoda ČR, který byl založen v květnu 2008, sdružuje více než 60 členů, což reprezentuje řádově stovku prodejních a servisních míst uvedené značky v České republice. Valná hromada SPOČR odsouhlasila vstup této asociace do Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR). Každý člen SPOČR se tak od 1.ledna 2016 stane i členem SAČR. Předseda představenstva SPOČR pan Jiří Tůma je dlouholetým viceprezidentem SAČR pro oblast autorizovaných prodejců a servisů. Pro obě asociace to znamená nejenom zásadní prohloubení dosavadní spolupráce, ale také posílení pozice, zejména v lobbyistické oblasti.
V současné době probíhají nezbytné organizační a administrativní kroky související s kolektivním členstvím SPOČR v SAČR. Především jde o doplnění databáze SAČR, aby všichni členové SPOČR mohli dostávat pravidelné "Aktuální informace SAČR" a odborný časopis, aby mohli využívat stálou poradenskou službu SAČR, dostávali pozvánky na akce pořádané nebo pod odbornou gescí SAČR a dalších organizací atd.
Správní rada i dozorčí komise SAČR přivítaly vstup SPOČR jako významnou, oboustranně prospěšnou událost s tím, že by bylo víc než smysluplné, aby se pro obdobný krok rozhodly i již existující asociace autorizovaných prodejců/obchodníků a servisů dalších značek. Nijak by to neovlivnilo jejich samostatné působení, ale zásadním způsobem přispělo k prosazování společných zájmů a požadavků. V jednotě je síla! Přinejmenším větší síla.

Noví členové SAČR - kandidáti do nové správní rady SAČR
V průběhu prvního kvartálu 2016 při vhodné příležitosti proběhne v rámci valné hromady SAČR i volba nové správní rady a dozorčí komise svazu, jakož i předsedy dozorčí komise a prezidenta SAČR. Příprava na volby byla i předmětem minulého společného zasedání správní rady a dozorčí komise SAČR.
Původní termín voleb byl posunutý vzhledem ke vstupu Spolku autorizovaných prodejců a opravců automobilů značky Škoda ČR (SPOČR) do SAČR. Aby v době volby, už byli členy svazu i členové SPOČR.
Kandidáty do správní rady SAČR budou na návrh vedení svazu, kromě dalších, i významné osobnosti, jako jsou kupříkladu:

■ Lubomír Sikora
Operations Director
ALD Automotive s.r.o.
U Stavoservisu 527/1
108 00 Praha 10,
který byl nominován Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA), jako zástupce tohoto významného sdružení ve správní radě SAČR.

■ Ing.Pavel Fišer
ředitel odboru centrály
Česká pojišťovna a.s.
odbor specializované likvidace
Purkyňova 101
612 00 Brno,
jako reprezentant důležité oblasti pojišťovnictví.

■ Ing.Libor Šrámek (M.Ec.)
předseda představenstva
výkonný ředitel
AUTOBOND GROUP a.s.
Kolbenova 859/15
190 00 Praha 9-Vysočany,
jako významná osobnost a úspěšný podnikatel / manažer v české autobranži.

Ještě do konce roku budou s nabídkou členství v SAČR, příp. ve správní radě nebo v dozorčí komisi svazu, osloveni také další osobnosti, především z okruhu nezávislých autoservisů. Pokud to bude potvrzeno volbou, pak představitel nezávislých autoservisů bude i nadále předsedou dozorčí komise a další představitel těchto autoservisů i jedním ze třech viceprezidentů, konkrétně pro oblast nezávislých autoservisů. I nadále se počítá s viceprezidentem pro oblast autorizovaných prodejců a servisů a rovněž s viceprezidentem pro zahraniční spolupráci.


Významné ocenění pro advokátní kancelář DOHNAL PERTOT SLANINA
JUDr.Jakub Dohnal, Ph.D., člen správní rady SAČR a právní poradce svazu, sdělil, že advokátní kancelář DOHNAL PERTOT SLANINA se v prestižní soutěži "Právnická firma roku 2015" stala "Velmi doporučovanou advokátní kanceláří" v kategorii Regionální firma roku. Jedná se o ocenění pro nejlepší mimopražské právní firmy, kterých je vždy pouze 6 z celé České republiky. Je to výsledek práce olomouckého, královéhradeckého i pražského týmu, který v současnosti čítá již 13 právníků.
Blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci.