Sdružení automobilového průmyslu, Svaz dovozců automobilů a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky iniciovaly, navrhly a na základě smlouvy založily "Rozhodčí a mediační institut AutoSAP/SDA/SAČR", jehož posláním je řešit mimosoudní cestou majetkové spory mezi výrobci motorových vozidel nebo jejich dovozci/importéry a jejich autorizovanými obchodníky a autorizovanými servisy, vyplývající ze smluv uzavřených mezi výše uvedenými subjekty/právnickými osobami a to prostřednictvím rozhodčích a mediačních řízení.

Podrobné informace najdete v dokumentu » ROZHODCI_A_MEDIACNI_INSTITUT.PDF