P o z v á n k a

na valnou hromadu s volbou nové správní rady, dozorčí komise a prezidenta Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) s doprovodným programem, která se koná

ve středu dne 6.dubna 2016 od 10 hodin v Kongresovém centru ALDIS, 
Eliščino nábřeží 375, 500 02  Hradec Králové.

Kromě volby nové správní rady, dozorčí komise a prezidenta SAČR má akce velmi zajímavý doprovodný program, týkající se jak zásadních informací z  oblasti obchodu a servisu motorových vozidel, tak vybrané právní problematiky pro majitele a vedoucí pracovníky autoservisů, budoucnosti vzdělávání v autooborech a dekorování vítězů celostátního finále soutěže Autoopravář junior 2016 (v kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik).


Program:

09,30 - 10,00 h
Registrace účastníků a hostů

10,00 - 10,10 h
Uvítání účastníků (Ing.Josef Lhoták, prezident SAČR)

10,10 - 10,30 h
Činnost Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a možná spolupráce se SAČR (doc.Ing.Karel Havlíček, Ph.D. MBA, předseda představenstva AMSP ČR)

10,30 - 11,00 h
Činnost SAČR a očekávané změny v oblasti obchodu a servisu motorových vozidel (Ing.Josef Lhoták, prezident SAČR)

11,00 - 11,20 h
Zásadní změny v činnosti, legislativě a vybavení stanic měření emisí (SME) v České republice po 1.červenci 2016 (Ing. Pavel Štěrba, TÜV SÜD Czech s.r.o.)

11,20 - 11,40 h
Rizika osobní odpovědnosti jednatelů a členů představenstev obchodních společností, insolvence (JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.)

11,40 - 11,55 h
Budoucnost vzdělávání v autooborech (Ing.Milan Chylík, ředitel ISŠa Brno)

11,55 - 12,10 h
Zavedení duálního systému vzdělávání v technických oborech na Slovensku (Július Hron, předseda Cechu predajcov a autoservisov SR)

12,10 - 12,20 h
přestávka

12,20 - 12,40 h
vyhlášení a dekorování vítězů celostátní soutěže Autoopravář junior 2016 v kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik (Ing.Markéta Zelinková, Ing.Vratislav Kšica)

12,40 - 13,00 h
volba nové správní rady, dozorčí komise a prezidenta SAČR

13,00 h
plánované ukončení akce


Důležité !

Vzhledem k uspořádání hlavního sálu a dalším organizačním záležitostem Vás žádáme o následující:

a) Co nejdříve (nejlépe obratem) potvrďte Vaši účast na výše uvedené akci. Stačí poslat krátký e-mail na adresu sacr@sacr.cz se sdělením jména, kdo se akce zúčastní jako člen SAČR, případně jméno další osoby, kterou sebou vezmete jako hosta. Prosím všechny členy svazu, aby svojí účastí pomohli vytvořit reprezentativní prostředí této významné akce. Počítáme s Vámi!
 
b) Většina účastníků akce přijede osobním automobilem. Zaparkovat bude možné přímo na parkovišti Kongresového centra ALDIS v Hradci Králové, kde máme rezervovaný maximálně možný počet parkovacích míst.


za správní radu SAČR:
Ing.Josef Lhoták, prezident SAČR