V červnu 2017 hned po posledním jednání prezidenta SAČR Ing. Josefa Lhotáka s předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, jsme požádali o kolektivní vstup našeho svazu do AMSP ČR. Představenstvo AMSP ČR naši žádost projednalo a odsouhlasilo. Dne 29. června 2017 jsme obdrželi

certifikát potvrzující přijetí SAČR za řádného člena AMSP ČR

a deklarující okolnost, že tímto vstupem má SAČR možnost aktivně se podílet na realizaci programu AMSP ČR zastupující v celostátním měřítku zájmy segmentu malých a středních podniků a živnostníků.

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) je tedy v současné době řádným členem následujících asociací:

■ Evropská rada pro obchod a opravy motorových vozidel (European Council for Motor Trades and Repairs / CECRA) se sídlem v Bruselu

■ Hospodářská komora ČR

■ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR