Vybraným autorizovaným obchodníkům s automobily a servisům v České republice

Vážení majitelé nebo ředitelé,
Vážené dámy a pánové,

přeji Vám hezký dobrý den a obracím se na Vás s pověřením Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) s nabídkou, kterou stručně objasním. Celostátní profesní sdružení SAČR asi většina z Vás zná. Přesto v příloze tohoto dopisu najdete základní prezentaci organizace, činnosti a cílů svazu.

SAČR nabízí svým členům některé služby v zásadě individuálního charakteru. Patří mezi ně kupříkladu

■ stálá poradenská služba,
■ právní poradenství (do určitého rozsahu zdarma),
■ „Aktuální informace SAČR“ (zasílané všem členů e-mailem),
■ školení a semináře (např. posledně k problematice GDPR) atd.

Za daleko důležitější ale považuji činnost svazu ve prospěch celého oboru prodeje a servisu motorových vozidel a prosazování oprávněných zájmů členů SAČR. Samozřejmě k tomu patří i nezbytná lobbyistická politika vůči parlamentu, centrálním orgánům apod. I proto je SAČR také členem

■ Hospodářské komory ČR,
■ Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR a
■ Evropské rady pro obchod a opravy motorových vozidel (CECRA) se sídlem v Bruselu.

Co myslím činností ve prospěch celého našeho oboru? Malý příklad z nedávné doby. Koordinovaným úsilím se podařilo zvrátit avizovaný plán ministerstva dopravy na zrušení všech stanic měření emisí (SME) u autoservisů v celé České republice. Ty už by v této době nemohly existovat. Když toto neprošlo, bylo nutné následně říci jasné „ne“ návrhu, aby mechanici SME museli absolvovat nákladná a časově náročná školení ve stejném rozsahu jako kontrolní technici stanic technické kontroly (STK) a nemohli vykonávat žádnou jinou činnost než měřit emise. Zkrátím to.
__________________________________________________________________________

S pověřením správní rady a dozorčí komise si dovoluji nabídnout Vám členství ve Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR).
__________________________________________________________________________

Důvody pro tuto nabídku i Vaše případné členství jsou vcelku prozaické. Každý nový člen významně podpoří pozici a sílu svazu. To není jen fráze, že v jednotě je síla. Ostatně pokud jde o autorizované obchodníky s automobily, netřeba zdůrazňovat, že Vás v dohledné době čeká řada zásadních změn. Za nejbližších deset, dvacet let se v našem oboru zřejmě stane víc než za předchozích padesát roků. Klíčovou záležitostí jsou přitom vztahy s výrobci nebo importéry vozidel.

Principiálně se jedná vždy o dva smluvní obchodní partnery, ale je tento vztah zhruba vyvážený, jak je obecně žádoucí? Není v něm často až příliš doslova diktátu z jedné strany? Je přeci nepřípustné, aby autorizovaní dealeři stále více ztráceli kontrolu nad svým podnikáním. Aby jejich osud byl čím dál tím víc v rukou výrobců vozidel a jejich importérů. Takového vývoje jsme ale bohužel už svědky. Neplatí to paušálně a stejnou měrou pro všechny výrobce / importéry. Ano, ale problém to je. Slyším to v různých obměnách, v různé podobě, od mnoha dealerů, s nimiž jsem tyto věci v poslední době probíral.

Výrobci a importéři vozidel a jejich autorizovaní obchodníci a servisy by spolu měli racionálně spolupracovat a každopádně jednat. Jednat třeba tvrdě, protože každý to vidí ze svého hlediska jinak a přirozeně hájí své zájmy, ale seriózně, trvale na bázi věcných konzultací. Jako smluvní obchodní partneři, bez jakéhokoli diktátu, bez jakékoli podjatosti. I tady má SAČR svůj význam a roli. Proto právě v této době kupříkladu iniciujeme a podporujeme vznik sdružení či spolků autorizovaných dealerů příslušné značky.

Chtěl bych Vás tudíž i touto formou požádat, abyste se nad členstvím ve Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) vážně zamysleli. SAČR má reprezentativní 36člennou správní radu, má řadu významných členů, ale ti všichni Vaši podporu potřebují a uvítají.

Otázka totiž nestojí, jakou budoucnost budeme mít nebo snášet, ale jakou budoucnost chceme mít, a jak o ni budeme společně usilovat!

Opravdu nejde jen o Váš roční členský příspěvek. Ostatně 4.000,- Kč je částka spíše symbolická. Svaz logicky potřebuje na činnost určité finanční prostředky, ale o peníze tu a priori nejde. Mimochodem svaz nemá žádné placené funkcionáře. Platí to i o prezidentovi.

Podstatné je, abyste si sami zodpověděli dvě principiální otázky:
__________________________________________________________________________

1. Proč je lepší zůstat stranou a nebýt v profesním svazu?

2. V čemž spatřujete výhodu osobní i obecnou nebýt členem SAČR?
__________________________________________________________________________

Asi nemusím dodávat, že budu rád, když naši výzvu vyslyšíte, stanete se řádný členem svazu. Stačí vyplnit a odeslat připojený registrační list. Samozřejmě ale jde jen a jen o Vaše rozhodnutí.

Ať už bude jakékoliv, to je opravdu na Vás, přeji Vám zdraví, štěstí a úspěch v osobním životě i v nelehké práci a podnikání. Aby Vám to alespoň občas přineslo i trochu tolik potřebné radosti.

S přátelským pozdravem a s úctou

Josef Lhoták
prezident SAČR

Přílohy:
Prezentace SAČR.
Registrační list.